fbpx
Північноєвропейська голштинська популяція з низьким рівнем інбридингу
VIKINGRED – ПРИРОДНЕ ЗДОРОВ’Я КОРІВ
Поради щодо поліпшення відтворення
Фертильність дочок: Підтримка рентабельності за рахунок зниження прихованих витрат
СУЧАСНИЙ СТАН СЕЛЕКЦІЇ ЧЕРВОНИХ ПІВНІЧНОЄВРОПЕЙСЬКИХ МОЛОЧНИХ ПОРІД ГРУПИ VIKING RED
СУЧАСНИЙ СТАН ПОПУЛЯЦІЇ ГРУПИ ЧЕРВОНИХ ПІВНІЧНОЄВРОПЕЙСКИХ МОЛОЧНИХ ПОРІД VIKINGRED
ВИСОКИЙ ГЕНЕТИЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ БИКІВ